Nieuws

Vakantie!

Wij wensen iedereen een hele fijne, gezellige en zonnige zomervakantie!

 

Team basisschool de Noorderborch.

Vakantie!

Verbouw/ nieuwbouw

In de meivakantie was het eindelijk zover; de eerste schop is in de grond gegaan!

Er zijn sloop- en graafwerkzaamheden verricht en  de fundering gestort. Tot nu toe gaat alles volgens de planning. We horen wel dat het voor het bouwbedrijf lastig is om aan materialen te komen. Dus we duimen dat het allemaal gaat lukken. We wachten het met spanning af.

 

 

Beslisboom Corona

Regelmatig krijgen we een vraag van ouders of hun kind wel of niet naar school mag. Verkouden maar geen koorts enz. In de bijlage kunt u nagaan of uw kind naar school kan. Wij gebruiken deze ook om een keus te maken. 

 

Beslisboom

Stichting Leergeld Almelo

In Almelo leven circa 2.400 kinderen die om financiële redenen niet deel kunnen nemen aan activiteiten die voor leeftijdsgenoten heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Onder de vlag van Jeugdfonds Almelo wil Stichting Leergeld Almelo deze kinderen nu mee laten doen!

 

Jeugdfonds Almelo is er al jaren voor kinderen uit gezinnen waar te weinig geld is om mee te kunnen doen aan sport en cultuur. Jeugdfonds Almelo is nu uitgebreid met de Stichting Leergeld Almelo. Deze is met ingang van 1 november 2018 operationeel geworden.

Leergeld biedt kinderen op basis- en voortgezet onderwijs (4-18 jaar) de kans om deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Meedoen op school is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Leergeld kan hierbij hulp bieden.

Stichting Jeugdfonds Almelo bestaat uit Stichting Leergeld Almelo, Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Almelo en Stichting Verjaardag in de Maak

 

Hoe werkt Stichting Leergeld Almelo?

Als ouder kunt u zelf een aanvraag om ondersteuning indienen bij Stichting Leergeld Almelo. Na uw verzoek om hulp bespreekt een medewerker van Stichting Leergeld Almelo bij u thuis wat wij voor uw kind kunnen betekenen. Wat zijn de dingen waar uw kind nu niet aan mee kan doen? En wat kan Leergeld voor u doen? Als u een inkomen hebt op bijstandsniveau komt u waarschijnlijk in aanmerking. Maar Stichting Leergeld Almelo is er ook voor ouders met een hoger inkomen die (tijdelijk) in de financiële problemen zijn gekomen.

 

Leergeld

Zelftesten

De GGD heeft ons geïnformeerd over het uitvoeren van zelftesten bij kinderen. Het gebruik van een zelftest bij kinderen mag alleen toegepast worden als het kind geen klachten heeft. Deze test kan bijvoorbeeld gebruikt worden als u op bezoek gaat bij kwetsbaren en zeker wilt weten dat er geen kans bestaat op besmetting.

Bij klachten zoals: neusverkouden, keelpijn, hoesten of koorts moet een test afgenomen bij de GGD. Alleen als de uitslag van deze test negatief is, mag het kind naar school. Kiest u ervoor om uw kind niet te laten testen, dan kan het kind weer naar school als het 24 uur klachtenvrij is.

 

Zie ook deze site van het RIVM, onder het kopje Zelftest: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen.

 

Zelftest

LOES

Het actuele aanbod webinars 4-12 jaar.

 

Loes

Sportieve en creatieve activiteiten voor jong en oud!

Sportieve en creatieve activiteiten voor jong en oud!

Vanaf 2021 start de Gemeente Almelo met het platform Actief Almelo vanuit het lokaal sportakkoord. Actief Almelo is een platform voor sportieve- en creatieve activiteiten in Almelo. Een leuke manier voor alle Almelose inwoners (0-100 jaar) om zich te oriënteren op het gebied van sport en cultuur in de gemeente! 

Alle basisschoolleerlingen uit de gemeente Almelo hebben het Sjors Sportief/Creatief boekje mee naar huis gekregen.

 

 

Klik hier om naar het platform te gaan! 

 

Actief Almelo

 

2 maartLees verder
Op zoek naar peuteropvang of een basisschool?

 

Bent u op zoek naar peuteropvang of een basisschool voor uw zoon of dochter?


Voor sommige ouders is het direct duidelijk welke peuteropvang of school het gaat worden, anderen kijken liever eerst even rond. Als ouder wilt u een weloverwogen keuze maken voor de peuteropvang of het basisonderwijs.
 
Wanneer uw zoon of dochter binnenkort 2 jaar (peuteropvang) of 4 jaar (basisschool) wordt, dan nodigen we u van harte uit om vrijblijvend een kijkje te komen nemen op de Noorderborch. Bel 0546-862244 om een afspraak met ons te maken.
Voor de peuteropvang kunt u een afspraak maken met Sylvia Koster. Bent u benieuwd naar de basisschool, dan kunt u contact opnemen met Hélène Lucassen. 

Opvang

14 februariLees verder
Agenda
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Dierendag
4 oktoberLees verder

Heb geduld. Alle dingen zijn moeilijk voor ze gemakkelijk worden.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren